Awel Vaughan Evans

Prifysgol Bangor: Seicoleg

Awel Vaughan Evans

Prifysgol Bangor: Seicoleg

Yn wreiddiol o Gellifor yn Sir Ddinbych symudodd i Fangor yn 2008 er mwyn cwblhau cwrs israddedig mewn Seicoleg.  Yn 2011, derbyniodd ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a chaniataodd iddi barhau i astudio ym Mhrifysgol Bangor.  Derbyniodd radd MSc yn 2012 ac mae ar fin gorffen ei doethuriaeth ar ‘Drosglwyddiad gramadegol rhwng y Gymraeg a’r Saesneg.’

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Niworowyddoniaeth a dwyieithrwydd.
  • Dulliau Ymchwil ac Ystadegau.