Dr Nia Griffith

Prifysgol Bangor: Seicoleg

Dr Nia Griffith

Prifysgol Bangor: Seicoleg

Derbyniodd Nia radd israddedig mewn Seicoleg yn 2003. Wedi hynny, bu’n gweithio ym mhentref Brynrefail mewn sefydliad dielw a oedd yn hyrwyddo busnesau bychain yn yr ardal leol.

Yn 2006, bu’n llwyddiannus yn ei chais am Ysgoloriaeth Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio tuag at radd meistr a doethuriaeth yn yr adran Seicoleg ym Mangor. Ar gyfer ei doethuriaeth, canolbwyntiodd ar werthuso rhaglen ar gyfer rhieni babanod a phlant bach o ardaloedd difreintiedig ledled Cymru. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu hefyd yn addysgu myfyrwyr israddedig yn yr adran Seicoleg.

Yn dilyn hynny, cafodd ei phenodi’n Gymrawd Addysgu cyfrwng Cymraeg dan nawdd y Coleg, cyn cael ei phenodi ar Gynllun Staffio Academaidd y Coleg.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Ymyrraeth gynnar er mwyn annog datblygiad emosiynol, cymdeithasol a gwybyddol (cognitive) plant ifainc
  • Effeithiau byw mewn tlodi
  • Dulliau dosbarthu cyllid a gwasanaethau mewn ardaloedd difreintiedig.