Rhonwen Lewis

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Therapi Iaith a Lleferydd

Rhonwen Lewis

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Therapi Iaith a Lleferydd

Enillodd Rhonwen ei gradd israddedig mewn Therapi Iaith a Lleferydd o Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd yn 2005.  Dychwelodd i Wynedd, yr ardal cafodd ei magu, i weithio fel therapydd gyda chleifion dwyieithog.  

Mae ei phrofiad clinigol yn cynnwys gweithio mewn clinigau cymunedol ar gyfer plant gydag amrywiaeth o anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu, darparu rhaglenni therapi mewn ysgolion ac unedau er mwyn sicrhau mynediad i’r cwricwlwm a chynnig hyfforddiant i athrawon a chynorthwywyr dosbarth ar sut i gefnogi anawsterau yma o fewn y dosbarth.

Yn 2010 enillodd ysgoloriaeth ymchwil a oedd wedi ei ddyfarnu i Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd a dechreuodd archwilio datblygiad lleferydd cynnar mewn plant dwyieithog Cymraeg-Saesneg. 

Mae ei phrofiad dysgu yn cynnwys darparu gweithdai ar sut i ddadansoddi data clinigol Cymraeg, darlithoedd ar ddwyieithrwydd a thiwtorialau clinigol sydd yn gyfle i’r myfyrwyr trafod beth y maent yn ei weld wrth fynychu eu lleoliadau clinigol.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Dwyieithrwydd gyda sylw penodol ar anawsterau lleferydd datblygiadol.
  • Anhwylderau iaith, lleferydd a chyfathrebu sy’n effeithio plant.