Darlithwyr y Coleg

Darlithwyr Cynllun Staffio y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dr Marie Busfield

Gwyddor Amgylcheddol, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Eifion Jewell

Peirianneg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Iwan Thomas

Gwyddor Anifeiliaid, Coleg Sir Gâr / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Owain Llywelyn

Tirfesureg, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Manod Williams

Biomilfeddygaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Dr Rhian Meara

Daearyddiaeth Ffisegol, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dr Aled Isaac

Ffiseg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy