Darlithwyr y Coleg

Darlithwyr Cynllun Staffio y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Eifion Jewell

Peirianneg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dr Sharon Huws

Amaethyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Iwan Thomas

Gwyddor Anifeiliaid, Coleg Sir Gâr / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Dr Paula Roberts

Amgylchedd, Prifysgol Bangor - Darlithydd Cysylltiol
Darllen Mwy

Dr Huw Morgan

Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth - Darlithydd Cysylltiol
Darllen Mwy

Dr Rhys Dafydd Jones

Daearyddiaeth Ddynol, Prifysgol Aberystwyth - Darlithydd Cysylltiol
Darllen Mwy

Dr Hefin Wyn Williams

Amaeth, Prifysgol Aberystwyth - Darlithydd Cysylltiol
Darllen Mwy

Dr Enlli Harper

Cemeg, Prifysgol Bangor - Darlithydd Cysylltiol
Darllen Mwy

Owain Llywelyn

Tirfesureg, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Dr Gethin Thomas

Biowyddorau, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dr Katherine Griffith

Bioleg ac Ecoleg y Môr, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Manod Williams

Biomilfeddygaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Dr Marie Busfield

Gwyddor Amgylcheddol, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Marian Pye

Sŵoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Dr Llŷr ap Cenydd

Cyfrifiadureg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Dr Wayne Aubrey

Peirianneg Meddalwedd, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Dr Rhian Meara

Daearyddiaeth Ffisegol, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dr Tudur Davies

Mathemateg, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Dr Aled Isaac

Ffiseg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dr Cerys Ann Jones

Daearyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy