Iwan Thomas

Coleg Sir Gâr / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Gwyddor Anifeiliaid

Iwan Thomas

Coleg Sir Gâr / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Gwyddor Anifeiliaid

Bu’n astudio yn Sefydliad Astudiaethau Gwledig Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth gan dderbyn gradd anrhydedd BSc dosbarth cyntaf mewn Amaethyddiaeth, ynghyd ag ennill gwobr Cymdeithas Amaethyddol Cymru a ddyfernir i fyfyriwr gorau’r sefydliad yn y flwyddyn yn 2000.

Yn dilyn hynny, cafodd ei benodi’n swyddog technoleg y Rhaglen Datblygu Llaeth, a leolir ar fferm Coleg Gelli Aur, Sir Gaerfyrddin.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n addysgu unedau rheoli pridd a glaswelltir i fyfyrwyr HNC, a chafodd ei benodi’n ddarlithydd llawn amser ym mis Medi 2008. Ym mis Gorffennaf 2011, derbyniodd Dystysgrif Graddedigion Proffesiynol gydag anrhydedd ym Mhibwrlwyd, ynghyd â chael ei ddyfarnu’n fyfyriwr gorau’r gyfadran.

Maes Dysgu / Arbenigedd

Dysgu yn y meysydd canlynol:

  • rheolaeth glaswelltir 
  • gwyddoniaeth y pridd

Diddordeb arbenigol yn y canlynol:

  • systemau cynhyrchu
  • hwsmonaeth anifeiliaid
  • rheolaeth cnydau