Manod Williams

Prifysgol Aberystwyth: Biomilfeddygaeth

Manod Williams

Prifysgol Aberystwyth: Biomilfeddygaeth

Yn wreiddiol o Aberystwyth ac wedi cwblhau gradd mewn amaethyddiaeth a gwyddor anifeiliaid sicrhaodd Manod ysgoloriaeth ymchwil bum mlynedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2012.

Cwblhaodd MSc mewn Gwyddor Da Byw yn 2013 cyn symud ymlaen at ei ddoethur sy’n canolbwyntio’n benodol ar elfen o hwsmonaeth dra chywir da byw i ddatgelu clefydau is-glinigol mewn gwartheg godro.

Ers 2013 mae wedi datblygu dau fodiwl cyfrwng Cymraeg yn y maes amaethyddol ar gyfer eu dysgu yn IBERS.

Erbyn hyn mae wedi ei benodi fel cymrawd ymchwil yn IBERS am gyfnod o bum mlynedd er mwyn datblygu’r maes amaethyddol a biomilfeddygol cyfrwng Cymraeg.    

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu Anifeiliaid  (BSc amaethyddiaeth Blwyddyn 1)
  • Systemau Cynhyrchu Anifeiliaid  (BSc amaethyddiaeth Blwyddyn 2)
  • Gwyddor Cynhyrchu Anifeiliaid (BSc amaethyddiaeth a BSc Gwyddor Anifeiliaid Blwyddyn 3).