Dr Llŷr ap Cenydd

Prifysgol Bangor: Cyfrifiadureg

Dr Llŷr ap Cenydd

Prifysgol Bangor: Cyfrifiadureg

Ar ôl derbyn gradd BSc mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Bangor yn 2003, aeth yn ei flaen i astudio tuag at ddoethuriaeth yn yr Ysgol Gyfrifiadureg, gan ymchwilio i ddeallusrwydd artiffisial ac animeiddio. Derbyniodd y radd yn 2008. Yn 2013, dyfarnwyd Llŷr yn Ymchwilydd Efa Llwyd yn yr Ysgol Gyfrifiadureg am y flwyddyn honno.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys graffeg cyfrifiadurol, yn enwedig meysydd sy'n ymwneud â phynciau biolegol fel animeiddio ymddygiadol, bywyd artiffisial, efelychu a delweddu biofeddygol.

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu’n ymchwilio yn yr Uned Delweddu Meddygol Uwch (a ariennir gan NISCR: Nijmegen Institute for Social Cultural Research), sy’n cydweithio â meddygon a llawfeddygon yn y GIG yng Nghymru ar amrywiaeth eang o brosiectau fel efelychu biolegol, efelychu llawfeddygol a hyfforddiant.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Animeiddio
  • Delweddu a graffeg gyfrifiadurol
  • Realiti rhithwir
  • Deallusrwydd artiffisial (cangen o wyddoniaeth gyfrifiadurol sy’n ymwneud ag ysgrifennu meddalwedd ddeallus)
  • Efelychu meddygol (defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i greu efelychiadau er mwyn cynorthwyo yn y byd meddygol, e.e., meddalwedd llawdriniaeth ddigidol).