Dr Wayne Aubrey

Prifysgol Aberystwyth: Peirianneg Meddalwedd

Dr Wayne Aubrey

Prifysgol Aberystwyth: Peirianneg Meddalwedd

Ar ôl derbyn gradd mewn Biocemeg o Brifysgol Aberystwyth, aeth ati i astudio tuag at MSc mewn Biowybodaeth ym Mhrifysgol Caer-wysg. Yn 2008, cwblhaodd ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth am weithio ar y prosiect llwyddiannus, Robot Scientist, gyda'r Athro Ross King a Mike Young, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Science yn 2009.

Bu wedyn yn gweithio am ddwy flynedd fel ymchwilydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle dechreuodd ymddiddori mewn systemau biolegol. Wedi hynny, cafodd ei benodi’n gydymaith ymchwil yn The Centre for Integrative Systems Biology ym Mhrifysgol Manceinion.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Cyfrifiadureg fiolegol
  • Biowybodaeth
  • PCR (Polymerase chain reaction)
  • Bioleg foleciwlaidd
  • Clonio
  • Ffisioleg burum (Saccharomyces cerevisiae)
  • Rhaglennu gyda meddalwedd Python
  • Ontoleg biolegol
  • Systemau bioleg
  • Metaboledd cellog.