Dr Marie Busfield

Prifysgol Aberystwyth: Gwyddor Amgylcheddol

Dr Marie Busfield

Prifysgol Aberystwyth: Gwyddor Amgylcheddol

Astudiodd Marie am radd israddedig mewn Daeareg ym Mhrifysgol Caerlŷr, gan raddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf yn 2011. Tra yng Nghaerlŷr a thrwy gydweithrediad y British Geological Survey cwblhaodd brosiect ymchwil gradd meistr gan astudio llenni iâ dros Brydain yn ystod y Pleistosen. Ar ôl hynny, symudodd i Royal Holloway, Prifysgol Llundain, er mwyn cwblhau doethuriaeth a oedd yn ymchwilio i sgil-effeithiau cyn-rhewlifiant Neoproterosoaidd yn Namibia, Awstralia a de-ddwyrain yr Unol Daleithiau.  Ar hyn o bryd mae Marie yn symud tuag at astudio gwaddodion rhewlifol diweddar a hynafol law yn llaw er mwyn cymharu natur, cadwedigaeth ac erydiad gwaddodion rhwng y byd presennol a hynafol.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Rhewlifiant ac astudio gwaddodion rhewlifol
  • Daeareg a gwyddorau daear, yn cynnwys mapio daearegol, gwaddodion a phrosesau dyddodi, paleontoleg, llosgfynyddoedd a mwynoleg.