Dr Rhian Meara

Prifysgol Abertawe: Daearyddiaeth Ffisegol

Dr Rhian Meara

Prifysgol Abertawe: Daearyddiaeth Ffisegol

Astudiodd radd israddedig mewn Daeareg ym Mhrifysgol Leicester cyn symud i Brifysgol Caeredin er mwyn cwblhau doethuriaeth, lle bu’n ymchwilio i losgfynyddoedd yng Ngwlad yr Iâ. Yn 2011, ymunodd â’r grŵp teffrocronoleg a phaleo-hinsawdd ym Mhrifysgol Abertawe.

Ers 2012, bu’n gweithio ym Mhrifysgol Glasgow fel darlithydd yn yr Adran Gwyddorau Daearegol, gan gyfrannu at addysgu cyrsiau mwynoleg, llosgfynyddoedd, gwaddodion, adnoddau naturiol, paleontoleg, mapio daearegol a gwaith maes. Bu hefyd yn gweithio ar brosiect ar y cyd â Phrifysgol Caeredin a Phrifysgol Heriot Watt ynghylch defnyddio iaith arwyddion Prydeinig i ddatblygu a gwella addysg Ddaearyddiaeth a Daeareg i blant a myfyrwyr byddar ym Mhrydain.

Bu’n gweithio gyda Gŵyl Wyddoniaeth Ryngwladol Caeredin, a bu’n gweithio yn Abu Dhabi am gyfnod o ddwy flynedd yn hyfforddi cyfathrebwyr newydd.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Arbenigo ym maes llosgfynyddoedd, geocemeg a pheryglon naturiol
  • Cefndir cryf mewn cyfathrebu gwyddoniaeth i gynulleidfaoedd nad ydynt yn arbenigwyr, ac yn gobeithio datblygu modiwlau newydd i addysgu sgiliau cyfathrebu o’r fath i fyfyrwyr israddedig Abertawe.