Dr Aled Isaac

Prifysgol Abertawe: Ffiseg

Dr Aled Isaac

Prifysgol Abertawe: Ffiseg

Astudiodd am bedair blynedd tuag at radd MPhys ym Mhrifysgol Abertawe. Yn 2010, derbyniodd ddoethuriaeth o’r un brifysgol am ei waith ymchwil ar ffiseg arbrofol, gyda’r traethawd yn dwyn y teitl: ‘Axialisation of Particles in a Penning-type Trap by the Application of a Rotating Dipole Electric Field and its Application to Positron Accumulation’ dan oruchwyliaeth Dr D. P. van der Werf.

Wedi hynny, cafodd ei benodi’n swyddog ymchwil ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Abertawe, lle bu’n ymchwilio i bositronau yn ogystal ag ymuno â rhwydwaith cydweithio rhyngwladol ALPHA yn y cyngor Ewropeaidd ar gyfer ymchwil niwclear (CERN), sy’n edrych am wahaniaethau rhwng sbectrwm hydrogen a gwrth-hydrogen.

Bu’n cyflwyno Ffiseg i gynulleidfaoedd ehangach, tu allan i’r brifysgol, a hynny drwy arddangos arbrofion Ffiseg yn y GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd, a bu ar nifer o raglenni teledu’n trafod ei waith ymchwil.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Gwrthfater a gwaith ffiseg arbrofol gyda phositronau a phositroniwm.
  • Mae’n edrych ar ffiseg wrth-hydrogen yn ei waith gyda’r arbrawf cydweithredol ALPHA.