Dr Tudur Davies

Prifysgol Aberystwyth: Mathemateg

Dr Tudur Davies

Prifysgol Aberystwyth: Mathemateg

Derbyniodd radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Mathemateg cyn mynd yn ei flaen i astudio tuag at radd meistr mewn modelu hylifau cymhleth (Mathemateg Gymhwysol) ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn dilyn hynny, bu’n astudio tuag at ddoethuriaeth (hefyd yn Aberystwyth) gan edrych ar fodelu'r rhyngweithiad rhwng ewyn dyfrllyd dau ddimensiwn a gwrthrychau caled gan ddefnyddio efelychiadau rhifiadol.

Wedi cwblhau'r gwaith ymchwil, aeth Tudur i weithio ar brosiect ymchwil ar y cyd rhwng yr Adran Gyfrifiadureg a’r Sefydliad Mathemateg a Ffiseg (Prifysgol Aberystwyth), a hynny mewn modelu a delweddu deunyddiau cymhleth.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Modelu sut mae hylifau cymhleth fel ewynnau hylifol yn ymateb i wahanol sefyllfaoedd
  • datblygu dulliau rhifiadol er mwyn efelychu llif hylifau yn gyfrifiadurol.