Eifion Jewell

Prifysgol Abertawe: Peirianneg

Eifion Jewell

Prifysgol Abertawe: Peirianneg

Ar ôl graddio mewn Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Abertawe aeth Eifion ymlaen i astudio ffyrdd o leihau llygredd o bwerdai glo. Ar ôl ei ddoethuriaeth dilynodd Eifion yrfa ymchwil ym maes argraffu a chaenu ym Mhrifysgol Abertawe gan sefydlu cyrsiau rhan amser astudio o bellter BSc a MSc yn argraffu a Chaenu. Treuliodd dair blynedd fel trosglwyddydd technoleg gyda rhwydwaith cenedlaethol yn hybu technoleg electronig a chynhyrchwyd trwy ddefnyddio prosesau argraffu. Symudodd i SPECIFIC yn 2011 i gymryd cyfrifoldeb am gynllunio ffatri beilot newydd a datblygu dulliau newydd i greu cynnyrch sy’n datrys anghenion egni adeiladau'r dyfodol.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Mae ei brif ddiddordebau ymchwil yn y maes o ddefnyddio prosesau argraffu a chaenu i greu cynnyrch nofel, yn enwedig cynnyrch electronig. Daw'r diddordebau ymchwil hyn o’i brofiad eang o ymchwil wyddonol, datblygu technoleg a chydweithio diwydiannol.