Owain Llywelyn

Prifysgol De Cymru: Tirfesureg

Owain Llywelyn

Prifysgol De Cymru: Tirfesureg

Mae Owain yn Gymrawd Sefydliad y Syrfewyr (RICS) – fRICS

Mae wedi treulio dros 30 mlynedd yn y sector breifat fel cyfarwyddwr sawl cwmni cyhoeddus (PLC) ond bellach yn y byd academaidd.

Mae’n gynrychiolydd a llefarydd RICS ar fwrdd rheoli rhyngwladol RICS a hefyd yng Nghymru.

Maes Dysgu / Arbenigedd

  • Prisio Asedau
  • Rheoli Ystadau
  • Adfywio Trefol
  • Gwaith Atafaelu Gorfodol
  • Landlord a Thenant
  • Trethi Busnes
  • Cynaladwyedd
  • Adfywio Cymunedau
  • Prisio
  • Datblygu Economaidd.