Cynadleddau

Cynadleddau

Ariennir rhaglen o gynadleddau yn flynyddol trwy'r Gronfa Datblygiadau Strategol mewn ystod eang o bynciau sydd wedi cynnwys yn y gorffennol

 • Y Gyfraith
 • Hanes
 • Cymraeg
 • Ieithoedd Modern
 • Daearyddiaeth
 • Diwydiannau Creadigol
 • Cerddoriaeth
 • Gwyddoniaeth
 • Chwaraeon
 • Cymdeithaseg a
 • Meddygaeth i enwi dim ond rhai.

Calendr Cynadleddau

Cynhadledd Wyddonol

Dyddiad: 16 Mehefin 2017
Lleoliad: Canolfan Gynadleddau MedRus, Prifysgol Aberystwyth, SY23 3BY
Dysgu Mwy