Cynadleddau

Cynadleddau

Ariennir rhaglen o gynadleddau yn flynyddol trwy'r Gronfa Datblygiadau Strategol mewn ystod eang o bynciau sydd wedi cynnwys yn y gorffennol

 • Y Gyfraith
 • Hanes
 • Cymraeg
 • Ieithoedd Modern
 • Daearyddiaeth
 • Diwydiannau Creadigol
 • Cerddoriaeth
 • Gwyddoniaeth
 • Chwaraeon
 • Cymdeithaseg a
 • Meddygaeth i enwi dim ond rhai.

Calendr Cynadleddau

Dathlu Tri Chanlwyddiant Geni William Williams Pantycelyn

Dydd Sadwrn 14 Hydref 2017
Lleoliad: Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Siaradwyr: E Wyn James, Eryn White, Gwynn Matthews, Densil Morgan, Ceri Davies
.
Dysgu Mwy