Cynadleddau

Cynadleddau

Ariennir rhaglen o gynadleddau yn flynyddol trwy'r Gronfa Datblygiadau Strategol mewn ystod eang o bynciau sydd wedi cynnwys yn y gorffennol

 • Y Gyfraith
 • Hanes
 • Cymraeg
 • Ieithoedd Modern
 • Daearyddiaeth
 • Diwydiannau Creadigol
 • Cerddoriaeth
 • Gwyddoniaeth
 • Chwaraeon
 • Cymdeithaseg a
 • Meddygaeth i enwi dim ond rhai.

Calendr Cynadleddau

Cynhadledd Wyddonol

Dyddiad: 16 Mehefin 2017
Lleoliad: Canolfan Gynadleddau MedRus, Prifysgol Aberystwyth, SY23 3BY
Dysgu Mwy

Cynhadledd Hanes Myfyrwyr CCC

Dydd Mercher 22 Chwefror 2017, Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan
Cymdeithasiaeth neu Sosialaeth? Dr Martin Wright
‘Dehongli Hanes Cymru: pwy, sut a beth?’ – Dr Elin Jones
A llawer mwy
Dysgu Mwy

Ysgol Haf Ieithoedd Modern Bl 12

3 a 4 o Orffennaf, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe
Ysgol Haf i ddisgyblion safon uwch adolygu Almaeneg, Ffrangeg a Sbaeneg
Dysgu Mwy

Rho Gynnig Arni

3 a 4 o Orffennaf, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe
Cwrs Preswyl i ddisgyblion Safon Uwch Cymraeg (12 ailiaith)
Dysgu Mwy