Cynadleddau

Cynadleddau

Ariennir rhaglen o gynadleddau yn flynyddol trwy'r Gronfa Datblygiadau Strategol mewn ystod eang o bynciau sydd wedi cynnwys yn y gorffennol

 • Y Gyfraith
 • Hanes
 • Cymraeg
 • Ieithoedd Modern
 • Daearyddiaeth
 • Diwydiannau Creadigol
 • Cerddoriaeth
 • Gwyddoniaeth
 • Chwaraeon
 • Cymdeithaseg a
 • Meddygaeth i enwi dim ond rhai.

Calendr Cynadleddau

Cynhadledd Hanes Myfyrwyr CCC

Dydd Mercher 22 Chwefror 2017, Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan
Cymdeithasiaeth neu Sosialaeth? Dr Martin Wright
‘Dehongli Hanes Cymru: pwy, sut a beth?’ – Dr Elin Jones
A llawer mwy
Dysgu Mwy

Ysgol Haf Ieithoedd Modern Bl 12

3 a 4 o Orffennaf, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe
Ysgol Haf i ddisgyblion safon uwch adolygu Almaeneg, Ffrangeg a Sbaeneg
Dysgu Mwy

Rho Gynnig Arni

3 a 4 o Orffennaf, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe
Cwrs Preswyl i ddisgyblion Safon Uwch Cymraeg (12 ailiaith)
Dysgu Mwy

BYD SY'N NEWID - Symposiwm Daearyddiaeth a Gwyddorau

15 Mehefin 2017, Canolfan Gynadleddau MedRus, Prifysgol Aberystwyth
Dysgu Mwy

Cynhadledd Wyddonol

Dyddiad: 16 Mehefin 2017
Lleoliad: Canolfan Gynadleddau MedRus, Prifysgol Aberystwyth, SY23 3BY
Dysgu Mwy