Golwg ar Gelf

Golwg ar Gelf

Teitl: Golwg ar Gelf

Dyddiad: 19 – 29 Mawrth 

Amser: Arddangsofa yn agored yn ystod oriau agor Campws Dinefwr

Lleoliad: Coleg Celf Abertawe, Campws Dinefwr, Abertawe SA1 3EU

Cynnwys: Arddangosfa arbrofol yw ‘Golwg ar Gelf’ sy’n gyfle euraidd i fyfyrwyr Celf a Dylunio cyfrwng Cymraeg i rannu eu gwaith a’u potensial.

Mae’r arddangosfa yn dyst i ddoniau’r myfyrwyr Celf a Dylunio ac hefyd i frwdfrydedd a chefnogaeth diflino eu darlithwyr. Hyderwn y bydd yr arddangosfa hon yn cyfrannu ymhellach at ddatblygiad y myfyrwyr ac yn gam pwysig ar eu taith greadigol ym myd y celfyddydau yng Nghymru a thu hwnt.

Cofrestru: Dd/b

Lansiad a lluniaeth ysgafn 5yp dydd Llun 19 Mawrth

Manylion cyswllt: dafydd.williams@uwtsd.ac.uk