Rhowch Gynnig Arni

Rhowch Gynnig Arni

Teitl: Ysgol Haf Cymraeg Ail Iaith i ddisgyblion Blwyddyn 12. Rhowch Gynnig Arni!

Dyddiad: Dydd Llun 2 Gorffennaf a Dydd Mawrth 3 Gorffennaf

Amser: Dechrau am 10yb Dydd Llun 2 Gorffennaf

Gorffen am 2yp Dydd Mawrth 3 Gorffennaf

Lleoliad: Campws Singleton, Prifysgol Abertawe

Cynnwys: Cwrs Preswyl i ddisgyblion Safon Uwch Cymraeg (Blwyddyn 12 ail – iaith). Cyfle gwych i ymarfer ac adolygu ar gyfer Blwyddyn 13. Mae’n rhoi blas o astudio’r Gymraeg yn y Brifysgol ac yn gyfle i gymdeithasu gyda phobl ifanc eraill.

Cofrestru: Gall athrawon, darlithwyr neu hwyluswyr dwyieithrwydd (yn y Colegau Addysg Bellach) gofrestru ar ran y disgyblion. Mae croeso i athrawon/darlithwyr fynychu'r cwrs ond bydd aelod o staff y Coleg Cymraeg yn bresennol drwy'r amser (yn cynnwys dros nos). Gellid cofrestru trwy anfon enwau'r sawl sydd eisiau mynychu mewn e-bost at rh.jones@colegcymraeg.ac.uk

Manylion cyswllt:

Rhian Jones,

Y Llwyfan, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ

rh.jones@colegcymraeg.ac.uk

01267 610 442

Mae’r gynhadledd yn rhad ac am ddim

Noddir y digwyddiad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mewn cydweithrediad â
Phrifysgol Abertawe a gyda chefnogaeth darlithwyr y Gymraeg o Brifysgolion ar draws Cymru