Ysgol Haf Ieithoedd Modern Bl 12

Ysgol Haf Ieithoedd Modern Bl 12

Teitl: Ysgol Haf Ieithoedd Modern i ddisgyblion Blwyddyn 12

Dyddiad: Dydd Llun 2 Gorffennaf a Dydd Mawrth 3 Gorffennaf

Amser: Dechrau am 10yb Dydd Llun 2 Gorffennaf

Gorffen am 2yp Dydd Mawrth 3 Gorffennaf

Lleoliad: Campws Singleton, Prifysgol Abertawe

Cynnwys: Nod y digwyddiad hwn yw rhoi cyfle i ddisgyblion Safon Uwch ymarfer ac adolygu eu hieithoedd (Almaeneg, Ffrangeg a Sbaeneg) er mwyn eu paratoi ar gyfer Blwyddyn 13 ym mis Medi a rhoi blas iddynt ar astudio Ieithoedd Modern trwy gyfrwng y Gymraeg mewn prifysgol.

Cofrestru: Gall athrawon neu hwyluswyr dwyieithrwydd (yn y Colegau Addysg Bellach) gofrestru ar ran y disgyblion. Mae croeso i athrawon fynychu'r cwrs. Bydd aelod o staff y Coleg Cymraeg yn bresennol drwy'r amser (yn cynnwys dros nos). Gellid cofrestru, gan nodi niferoedd ac enwau'r sawl sy'n mynychu, yn ogystal âr ieithoedd modern a astudir, trwy e-bostio: rh.jones@colegcymraeg.ac.uk

*Noder mai drwy gyfrwng y Gymraeg (a’r ieithoedd targed) y cynhelir y cwrs

Manylion cyswllt:

Rhian Jones, Y Llwyfan, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ

rh.jones@colegcymraeg.ac.uk

01267 610 442

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim

Trefnir y digwyddiad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Abertawe

Noddir y digwyddiad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol