Grantiau Bach

Grantiau Bach

Rhennir y grantiau bach a ddyfernir drwy’r Gronfa Datblygiadau Strategol a Phrosiectau yn ôl cyfnod dyfarnu.

Gellir canfod gwybodaeth bellach am y grantiau bach a ddyfarnwyd hyd yma yn y dogfennau isod.