Cynllun Colegau Cymru

Cynllun Colegau Cymru

Dyma gasgliad deniadol o adnoddau arbennig ar gyfer darlithwyr sy’n hyfforddi darpar athrawon ar gyfer addysgu Cymraeg ail iaith mewn ysgolion cynradd. Gellir defnyddio matiau fel sail i ddarlithoedd, fel canllaw ymarferol i hyrwyddo iaith achlysurol, ac fel cymorth i sicrhau cywirdeb wrth lunio taflenni, murluniau a modelu ysgrifennu. Ceir adnoddau ychwanegol megis pwerbwyntiau, matiau unigol, cardiau fflach a chlipiau sain ar safle Blackboard y Porth.

Cynllun Colegau Cymru

Cynllun Colegau Cymru