Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Cliciwch ar y crynodebau isod er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â chynnwys y gweithdai ac i lawrlwytho ffurflen gofrestru:

Ionawr 25, 2019

Gwefannau Cymdeithasol ar gyfer Addysgu
Dr Ifan M Jones a Dr Cynog Prys
Marchnata a Denu Myfyrwyr
Llyr Roberts
Dysgu Mwy

Chwefror 15, 2019

Gosod Nodau Personol
Mari Ellis Roberts
Meddwl yn Greadigol a Datrys Problemau
Nia Gwynn Meacher
Dysgu Mwy

Mawrth 22, 2019

Cydweithio Sefydliadol
Dr Dafydd Trystan
Dilysu Modylau
Dr Myfanwy Davies
Dysgu Mwy

Ebrill 12, 2019

Arolygu Traethawd Hir
Non Vaughan-Williams a Dr Rhian Meara
Hawlfraint Defnyddio Adnoddau
Jenny Greene a Mairwen Owen –
Dysgu Mwy

Mai 17, 2019

Dulliau Gouchwylio Ymchwilwyr Ol-radd
Dr Elin Royles a Dr Hefin Jones
Y Berthynas Oruchwylio
Dr Eben Muse a Dr Steffan Thomas
Dysgu Mwy