Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Cliciwch ar y crynodebau isod er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â chynnwys y gweithdai ac i lawrlwytho ffurflen gofrestru:

Hydref, 2018

'Dysgu trwy'r rhwydwaith fideo a Skype' a 'Llyfrgell Adnoddau'r Coleg'
Matt Garnett (Rhwydwaith Fideo Cymru), a Rhys Williams a Mari Fflur (Coleg Cymraeg)
'Defnyddio Technoleg i Gyfoethogi Addysgu: Prezzi, a Socrative'
Dyddgu Hywel (Prifysgol Met Caerdydd)
Dysgu Mwy

Tachwedd 16, 2018

Ymgorffori Sgiliau Astudio mewn Addysgu
Dr Leila Griffiths
Gwerthuso a Datblygu eich Addysgu
Dr Gwawr Ifan
Dysgu Mwy

Rhagfyr 7, 2018

Arsylwi Addysgu gan Gymheiriaid
Annette Edwards
Ymarfer fel Ymchwil
Dr Anwen Jones
Dysgu Mwy

Ionawr 25, 2019

Gwefannau Cymdeithasol ar gyfer Addysgu
Dr Ifan M Jones a Dr Cynog Prys
Marchnata a Denu Myfyrwyr
Llyr Roberts
Dysgu Mwy

Chwefror 15, 2019

Gosod Nodau Personol
Mari Ellis Roberts
Meddwl yn Greadigol a Datrys Problemau
Nia Gwynn Meacher
Dysgu Mwy

Mawrth 22, 2019

Cydweithio Sefydliadol
Dr Dafydd Trystan
Dilysu Modylau
Dr Myfanwy Davies
Dysgu Mwy

Ebrill 12, 2019

Arolygu Traethawd Hir
Non Vaughan-Williams a Dr Rhian Meara
Hawlfraint Defnyddio Adnoddau
Jenny Greene a Mairwen Owen –
Dysgu Mwy

Mai 17, 2019

Dulliau Gouchwylio Ymchwilwyr Ol-radd
Dr Elin Royles a Dr Hefin Jones
Y Berthynas Oruchwylio
Dr Eben Muse a Dr Steffan Thomas
Dysgu Mwy