Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Cliciwch ar y crynodebau isod er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â chynnwys y gweithdai ac i lawrlwytho ffurflen gofrestru:

Ebrill 27, 2018

Ysgrifennu Cymraeg Academaidd
Eleri Hughes
Seicoleg Dwyieithrwydd
Yr Athro Enlli Thomas
Dysgu Mwy

Mai 18, 2018

Datblygu Adnoddau Dysgu Digidol Rhyngweithiol
Mike Ebbsworth
Gofal a Lles Myfyrwyr
Dr Eifiona Thomas Lane, Sian Pierce a Dai Rogers
Dysgu Mwy