Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Cliciwch ar y crynodebau isod er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â chynnwys y gweithdai ac i lawrlwytho ffurflen gofrestru:

Mehefin, 2017

'Dysgu trwy'r rhwydwaith fideo a Skype' a 'Llyfrgell Adnoddau'r Coleg'
Matt Garnett (Rhwydwaith Fideo Cymru), a Rhys Williams, Dafydd James a Mari Fflur (Coleg Cymraeg)
'Defnyddio Technoleg i Gyfoethogi Addysgu: Prezzi, a Socrative / PollEverywhere'
Gethin Rowlands (Prifysgol Caerdydd) / Dyddgu Hywel (Prifysgol Met Caerdydd)
Dysgu Mwy