Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Cliciwch ar y crynodebau isod er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â chynnwys y gweithdai ac i lawrlwytho ffurflen gofrestru:

Ionawr 26, 2018

Cwynion, Apeliadau ac Ymarfer Annheg
Dr Ioan ap Dewi
Addysgu Cynhwysol
Dr Jean Ware
Dysgu Mwy

Chwefror 16, 2018

Datblygu Sgiliau Cymhelliant
Mari Ellis Roberts
Deall eich Hunan ac Eraill
Nia Gwynn Meacher
Dysgu Mwy

Mawrth 21, 2018

Defnyddio Wicipedia i Gefnogi Addysgu
Marc Haynes
Termau Technegol ar gyfer Dysgu trwy'r Gymraeg
Delyth Prys
Dysgu Mwy

Ebrill 27, 2018

Ysgrifennu Cymraeg Academaidd
Eleri Hughes
Seicoleg Dwyieithrwydd
Yr Athro Enlli Thomas
Dysgu Mwy

Mai 18, 2018

Datblygu Adnoddau Dysgu Digidol Rhyngweithiol
Mike Ebbsworth
Gofal a Lles Myfyrwyr
Dr Eifiona Thomas Lane, Sian Pierce a Dai Rogers
Dysgu Mwy