Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Cliciwch ar y crynodebau isod er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â chynnwys y gweithdai ac i lawrlwytho ffurflen gofrestru:

Mehefin, 2017

'Gofodau Dysgu' a 'Datblygu Adnoddau Agored'
Rhwydwaith Fideo Cymru, Joanna Evans a Bethan Wyn Jones
'Datblygu Adnoddau Rhyngweithiol i’r Porth: Xerte' a 'Defnyddio Technoleg i Gyfoethogi Addysgu'
Dewi Parry a Dyddgu Hywel
Dysgu Mwy

Mai 19, 2017

Partneriaeth Awdur a Golygydd
Mairwen Jones
Marchnata a Denu Myfyrwyr
Llyr Roberts
Dysgu Mwy

Ebrill 26, 2017

Dilysu Modiwlau
Dr Ioan ap Dewi
Ymgorffori Sgiliau Astudio mewn Addysgu
Dr Leila Salisbury
Dysgu Mwy

Mawrth 17, 2017

Datblygu Adnoddau Dysgu Digidol Rhyngweithiol
Mike Ebbsworth
Hawlfraint Defnyddio Adnoddau
Jenny Greene a Mairwen Owen
Dysgu Mwy

Chwefror 15, 2017

Adborth a Mesur Perfformiad
Eifion Lloyd Jones
Gwefannau Cymdeithasol ar gyfer Addysgu
Ifan Morgan Jones a Dr Cynog Prys
Dysgu Mwy

Ionawr 25, 2017

Gosod Nodau Personol
Mari Ellis Roberts
Meddwl yn Greadigol a Datrys Problemau
Nia Gwynn Meacher
Dysgu Mwy

Rhagfyr 9, 2016

Ysgrifennu Cymraeg Academaidd: rhoi arweiniad i fyfyrwyr
Eleri Hughes
Seicoleg Dwyieithrwydd
Yr Athro Enlli Thomas
Dysgu Mwy

Tachwedd 16, 2016

Arsylwi Addysgu
Annette Edwards
Ymarfer fel Ymchwil
Dr Anwen Jones
Dysgu Mwy

Hydref 19, 2016

Arolygu Traethawd Hir
Non Vaughan-Williams a Dr Rhian Meara
Denu Arian Ymchwil
Nerys Fuller-Love
Dysgu Mwy