Hydref, 2018

Hydref, 2018

2 gwrs hyfforddi wyneb-yn-wyneb                                                                             

 

24 Medi, Prifysgol Aberystwyth

26 Medi, Prifysgol Caerdydd

 

cynnwys yr hyfforddiant:

  • Dysgu trwy'r Rhwydwaith Fideo a Skype - Matt Garnett
  • Llyfrgell Adnoddau'r Coleg Cymraeg - Rhys Williams a Mari Fflur
  • Defnyddio Technoleg i Gyfoethogi Addysgu ('Prezzi' a 'Socrative') - Dyddgu Hywel