Ymaelodi â'r Coleg

Dewch yn aelod o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae system aelodaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn caniatáu i unrhyw un sydd â diddordeb yng ngwaith y Coleg ddod yn aelod o gymuned academaidd y Coleg. 

Cynigir pedwar categori o aelodaeth, sef:

  • darpar fyfyrwyr
  • myfyrwyr presennol  
  • staff prifysgol a
  • cyfeillion, rhieni ac athrawon
Trwy ymaelodi â'r Coleg bydd aelodau yn derbyn gwybodaeth am weithgareddau a datblygiadau'r Coleg, ynghyd â manylion am gyfleoedd a fydd yn codi o gynlluniau'r Coleg.
 
Datganiad Rhannu Data:
Er mwyn i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol allu gweithredu ei phrosesau'n effeithiol, bydd angen ar adegau rhannu data am aelodau gyda'r sefydliadau unigol - ac yn achos myfyrywr, gyda'r undebau myfyrwyr.  Gellir darllen copi o Rybudd Preifatrwydd y Coleg ar gyfer aelodau ar dudalen Data y wefan hon.