Ymaelodi

Ymaelodi fel Myfyriwr neu Fyfyriwr Ol-Radd

Datganiad Rhannu Data

Er mwyn i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol allu gweithredu ei phrosesau’n effeithiol bydd angen ar adegau rhannu data am aelodau gyda sefydliadau unigol – ac yn achos myfyrwyr, gyda’r undebau myfyrwyr. Bydd hyn yn digwydd ar adegau pan fo’r Coleg a’r sefydliadau yn cydweithredu ar faterion sy’n ymwneud yn uniongyrchol â phrosesau’r Coleg e.e. cofrestru ar fodiwlau neu drefniadau etholiadau cynrychiolwyr myfyrwyr a staff. Gwneir hyn yn unol â'r hyn a nodwyd ar Rybudd Preifatrwydd y Coleg ar gyfer myfyrwyr, dysgwyr a defnyddwyr eraill a welir ar dudalen Data y wefan hon