Ymaelodi

Ymaelodi fel Myfyriwr neu Fyfyriwr Ol-Radd

Ymaelodi

Gwybodaeth Bersonol

   
Dyddiad Geni
 
Eich Cyfeiriad E-bost Prifysgol/Coleg
   
E-bost Personol
 

Gwybodaeth Addysg

Prifysgol/Coleg  
 
Blwyddyn Graddio
 
Israddedig neu Ôl-raddedig
Teitl Cwrs Gradd  
Rhif Myfyriwr (yn eich Prifysgol/Coleg)  
Maes Astudio  
Addysg Blaenorol
Awdurdod Lleol Blaenorol Ysgol/Coleg Addysg Bellach Blaenorol
 
 
 

Datganiad Rhannu Data

Er mwyn i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol allu gweithredu ei phrosesau’n effeithiol bydd angen ar adegau rhannu data am aelodau gyda sefydliadau unigol – ac yn achos myfyrwyr, gyda’r undebau myfyrwyr. Bydd hyn yn digwydd ar adegau pan fo’r Coleg a’r sefydliadau yn cydweithredu ar faterion sy’n ymwneud yn uniongyrchol â phrosesau’r Coleg e.e. cofrestru ar fodiwlau neu drefniadau etholiadau cynrychiolwyr myfyrwyr a staff. Gwneir hyn yn unol â'r hyn a nodwyd ar Rybudd Preifatrwydd y Coleg ar gyfer myfyrwyr, dysgwyr a defnyddwyr eraill a welir ar dudalen Data y wefan hon