Ymaelodi

Ymaelodi fel Aelod o Staff

Ymaelodi

Gwybodaeth Bersonol

   
Cyfeiriad E-bost Sefydliad (ac.uk)
   
Cyfrinair
 
 
 

Gwybodaeth Sefydliad

Swyddogaeth
 
Sefydliad
   
Prif Bwnc
 
Ail Bwnc
Arbenigedd
All fod yn arholwr allanol?Datganiad Rhannu Data

Er mwyn i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol allu gweithredu ei phrosesau’n effeithiol bydd angen ar adegau rhannu data am aelodau gyda sefydliadau unigol – ac yn achos myfyrwyr, gyda’r undebau myfyrwyr. Bydd hyn yn digwydd ar adegau pan fo’r Coleg a’r sefydliadau yn cydweithredu ar faterion sy’n ymwneud yn uniongyrchol â phrosesau’r Coleg e.e. cofrestru ar fodiwlau neu drefniadau etholiadau cynrychiolwyr myfyrwyr a staff. Gwneir hyn yn unol â Pholisi Gwarchod Data y Coleg a'r Ddeddf Gwarchod Data 1998.