Hanna Binks

Prifysgol Bangor: Addysg

Hanna Binks

Prifysgol Bangor: Addysg

Pwrpas yr ymchwil yw darganfod

(i) beth yw’r gafael eithaf y gall dysgwyr y Gymraeg, ynghyd ag unigolion o gartrefi cymysg eu hiaith, ei gael ar yr iaith;

(ii) y rhesymau pam nad yw siaradwyr o wahanol gefndiroedd yn perfformio yn yr un ffordd, a sut y gellir (ac a oes angen) newid hyn;

(iii) i ba raddau na fydd rhai siaradwyr yn gweld yr angen i gael gafael gyflawn ar strwythurau’r iaith, a beth yw goblygiadau hynny i addysg ac i adnabod diffygion iaith; ac yn olaf,

(iv) beth yw goblygiadau hyn oll i hunanhyder y dysgwr ac i’w agweddau tuag at yr iaith?

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2013

Mae Hanna wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn ac wedi’i derbyn yng Nghynulliad blynyddol y Coleg ar 7 Mawrth 2018.