Gareth Bonello

Prifysgol De Cymru: Cerddoriaeth

Gareth Bonello

Prifysgol De Cymru: Cerddoriaeth

Cefndir cyffredinol y pwnc ymchwil yw perthynas rhyng-ddiwylliannol y Cymry a'r bobl Khasi, a wreiddir yn hanes y Genhadaeth Fethodistaidd Gymreig i Fryniau Khasia yng Ngogledd-ddwyrain India rhwng 1840 ac 1969. Mae’r ddoethuriaeth yn olrhain un trywydd penodol yn y cyd-destun hwn, sef natur y gerddoriaeth a rennir rhwng diwylliant Cymru a Gogledd-ddwyrain India. Nod y ddoethuriaeth yw cyfrannu at ein dealltwriaeth o’r rhan bwysig hon o hanes Cymru, gan gynnig persbectif unigryw ar berthnasau ôl-drefedigaethol yn y byd modern.

Rwy'n defnyddio methodoleg Ymarfer fel Ymchwil a damcaniaeth Diana Taylor o'r archif a'r ‘repertoire’ (Taylor 2003) er mwyn adeiladu ‘deialog ddiwylliannol’ rhwng artistiaid ac ysgolheigion creadigol o Gymru ac India. Fel cerddor profiadol sy’n ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg, byddaf yn cydweithio gydag artistiaid Khasi er mwyn creu cerddoriaeth newydd sydd yn archwilio ac yn ymateb i’r berthynas hanesyddol a’i goblygiadau i ddiwylliant cyfoes y ddwy gymdeithas.

Dyddiad Cychwyn: Mai 2016

Mae Gareth wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn.