Meilyr Rhys Powel

Prifysgol Abertawe: Hanes

Meilyr Rhys Powel

Prifysgol Abertawe: Hanes

Bwriad yr ymchwil hon yw dadansoddi rôl y wasg Gymreig ar adeg y Rhyfel Byd Cyntaf o ran ei thriniaeth a'i chynrychiolaeth o'r rhyfel. Gwneir hyn drwy gymharu sampl o bapurau yn ystod gwahanol adegau o'r rhyfel gan archwilio sut y datblygodd 'naratif' Gymreig y wasg yn ystod y cyfnod hwnnw.

Dyddiad cychwyn: 1 Hydref 2014

Mae Meilyr wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn.