Awel Hydref Vaughan-Evans

Prifysgol Bangor: Seicoleg

Awel Hydref Vaughan-Evans

Prifysgol Bangor: Seicoleg

Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar unigolion sy’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ymchwilir i sut mae dwy iaith yn rhyngweithio yn yr ymennydd, gan ganolbwyntio ar gystrawen yn benodol. Er mwyn cwblhau’r ymchwil, defnyddir y dull tracio llygaid ynghyd â’r dull potensialau digwyddiad-berthynol (ERPs) sy’n mesur gwefrau trydanol oddi ar y pen. Canolbwyntir ar oedolion, ond gobeithir ymchwilio hefyd i elfennau datblygiadol o ryngweithiad iaith.

Dyddiad Cychwyn: 1/10/2011