Elin Harding Williams

Prifysgol Bangor: Seicoleg

Elin Harding Williams

Prifysgol Bangor: Seicoleg

Mae’r ymchwil hon yn canolbwyntio ar gyflwr awtistiaeth. Anelir at ddarganfod sut mae gwahaniaethau mewn prosesau cymdeithasol yn effeithio ar unigolion sydd ar y sbectrwm awtistig. Gyda hyn, gobeithir codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth ac ehangu ar y wybodaeth sydd ar gael i'r rhai sy’n byw gyda’r cyflwr. 

Dyddiad Cychwyn: 1 Ionawr 2015

Mae Elin wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn.