Manod Williams

Prifysgol Aberystwyth: Defnydd o GPS er mwyn darganfod cloffni mewn gwartheg godro

Manod Williams

Prifysgol Aberystwyth: Defnydd o GPS er mwyn darganfod cloffni mewn gwartheg godro

Mae cloffni mewn buchesau godro yn broblem economaidd a lles. Yn gyntaf, bydd yr ymchwil yn ceisio darganfod sut mae ymddygiad gwartheg cloff yn newid dros amser drwy eu cymharu â gwartheg iach. Yna, gan fodelu'r ymddygiad hwn gyda choleri GPS a wisgir gan y gwartheg, y bwriad yw ceisio darganfod newidiadau mewn ymddygiad gwartheg yn awtomatig cyn symud ymlaen i adnabod y rhai sy’n dechrau cloffi. Gyda hyn, anelir at greu model a fydd yn adnabod gwartheg cloff cyn i’r cloffni ymddangos er mwyn medru trin gwartheg yn gynt a gostwng yr effaith ar economi'r fuches.

Dyddiad Cychwyn: 1/10/2012