Sioned Haf

Prifysgol Bangor: Amgylchedd ac Amaeth

Sioned Haf

Prifysgol Bangor: Amgylchedd ac Amaeth

Mae ynni adnewyddol yn sector sy’n prysur dyfu wrth i wledydd anelu at gyrraedd targedau lleihau allyriadau carbon, ynghyd ag at sefydlu ffurf fwy cynaliadwy o greu ynni. Er hyn, ceir dadlau nad yw datblygiadau ynni adnewyddol ar raddfa fawr yn llwyddo i gyfrannu at gynaliadwyedd cymunedol ac economaidd lleol. Yn ôl ymchwil ddiweddar, ystyrir prosiectau ynni cymunedol (prosiectau ynni adnewyddol a berchnogir yn rhannol neu’n llawn gan gymuned ddaearyddol leol) yn ffordd o gynhyrchu ynni mewn modd mwy cydymdeimladol, teg a chynaliadwy. Mae’r ymchwil hon yn cymharu datblygiadau a’r profiadau sydd ynghlwm wrth ynni cymunedol yn yr Alban a Chymru.

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2012