Jason Williams

Prifysgol Bangor: Gwyddorau Biolegol

Jason Williams

Prifysgol Bangor: Gwyddorau Biolegol

Daeth Bioleg bôn-gelloedd i'r amlwg dros y ddau ddegawd diwethaf. Mae bôn-gelloedd yn gelloedd sydd â'r potensial i greu unrhyw fath o gell a ddarganfyddir yn y corff, e.e. gallant adfywio meinwe a ddifrodwyd. Mae gan bob meinwe dynol ei fôn-gelloedd ei hun sy'n cynhyrchu gweddill y meinwe, gan gynnal cydbwysedd wrth ddisodli meinweoedd sydd wedi'u niweidio a chreu meinweoedd newydd a ddaw yn eu lle. Pan fydd y bôn-gelloedd yn cyfnewid (mutate) yn gynyddol wrth i berson fynd yn hŷn, credir bod y rhain yn cynhyrchu tiwmorau. Gelwir y celloedd hyn yn gelloedd bonyn canser, sy'n gwrthsefyll cemotherapi ac yn achosi adfywiad y tiwmor. Gofynnir, beth sy’n sbarduno’r celloedd hyn?

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2012

Mae Jason wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn.