Rhys Jones

Prifysgol Abertawe: Gwyddorau Biolegol

Rhys Jones

Prifysgol Abertawe: Gwyddorau Biolegol

Mae’r ymchwil hon yn ymdrin ag adnabod gwahanol fathau o ddarfodedigaeth yng Nghymru ac yn anelu at ddarganfod sut i wahaniaethu rhwng y mathau hynny. Defnyddir genomegau er mwyn canfod y wybodaeth briodol am y clefyd, gyda’r gobaith o allu cael gwared ar y ddarfodedigaeth yng Nghymru trwy greu rhaglen reolaeth. 

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2014

Mae Rhys wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn.