Claire Griffith-Mcgeever

Prifysgol Bangor: Gwyddor Chwaraeon

Claire Griffith-Mcgeever

Prifysgol Bangor: Gwyddor Chwaraeon

Bydd yr Ymchwil arfaethedig yn archwilio effeithiolrwydd triniaethau anfewnwthiol newydd ar gyfer OSA yn cynnwys: 

  • Archwilio a yw'r gostyngiad a arsylwir mewn sensitifrwydd i garbon deuocsid mewn cleifion OSA yn wrthdroadwy neu beidio; ac a ellir ei addasu i wella OSA?   
  • Archwilio a yw'r newid mewn cynhyrchu grym yn ystod anadlu gydag OSA o ganlyniad i flinder y cyhyrau anadlu, ac os felly, a ellir newid hyn trwy hyfforddi'r cyhyrau anadlu er mwyn gwella symptomau OSA?

Dyddiad cychwyn: 1 Hydref 2015

Mae Claire wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn.