Lowri Edwards

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Gwyddor Chwaraeon

Lowri Edwards

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Gwyddor Chwaraeon

Nod yr ymchwil yw darganfod pa mor effeithiol yw’r dull o addysgu llythrennedd corfforol trwy gyfrwng gwersi Addysg Gorfforol i ddisgyblion ym mlwyddyn 6 (10-11 mlwydd oed) mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mesurir datblygiad llythrennedd corfforol y disgyblion trwy gasglu data ar ddiwrnodau ffitrwydd hwyl.

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2013

Mae Lowri wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn.