Daniel Roberts

Prifysgol Bangor: Peirianneg

Daniel Roberts

Prifysgol Bangor: Peirianneg

Mae’r gwaith hwn yn seiliedig ar greu ymbelydredd Terahertz drwy ddefnyddio laserau, yn fwy penodol drwy ddefnyddio laserau sy’n allyrru oddi ar arwyneb ceudod fertigol (VCSEL – Vertical Cavity Surface Emitting Laser). Ar hyn o bryd, rydym yn cynllunio math newydd o VCSEL sy’n allyrru ar ddwy donfedd wahanol ar yr un pryd, lle mae’r gwahaniaeth rhwng y ddwy donfedd yn rhoi ymbelydredd Terahertz i ni.  

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2012