Cyfleoedd Ymchwil

Cyfleoedd Ymchwil

Mae nifer o gyfleoedd ymchwil ar gael ym mhrifysgolion Cymru.

 

Ysgoloriaeth Ddoethurol: Cerddoriaeth

Prifysgol Bangor

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion cymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth Ddoethurol uchod fydd yn cychwyn ar 01 Hydref 2019. Telir ffïoedd y cwrs ynghyd â grant cynhaliaeth safonol.

Testun yr ymchwil: Cyfraniad Dr. Meredydd Evans a Phyllis Kinney i faes cerddoriaeth werin yng Nghymru. Cynllun ar y cyd rhwng Yr Archif Gerddorol Gymreig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Aberystwyth), Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw hwn.

Bwriedir cynnal cyfweliadau ym mis Mehefin.

Am fanylion pellach gweler y fanyleb isod a cysyllter â Wyn Thomas, Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor w.thomas@bangor.ac.uk

 

Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfrwng Cymraeg: Dwyieithrwydd

Prifysgol Bangor

 Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ysgoloriaeth ymchwil PhD ym maes Dwyieithrwydd. Cyllidir yr ysgoloriaeth hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Bangor. Disgwylir i’r traethawd doethurol gael ei baratoi a’i gyflwyno yn y Gymraeg.

Mae’r ysgoloriaeth ar gael am gyfnod o dair blynedd ar gyfer ymchwil yn arwain at ddoethuriaeth. Mae’r Ysgoloriaeth gyfwerth yn ariannol ag ysgoloriaethau ôl-raddedig a ddyfernir gan y Cynghorau Ymchwil. Bydd y cynllun yn daprau cyllid ar gyfer talu’r (i) ffioedd safonol i’r sefydliad a (ii) grant cynhaliaeth ar gyfer deiliad yr ysgoloriaeth (tua £15,000 y flwyddyn). Bydd disgwyl i’r myfyriwr llwyddiannus hefyd wneud peth gwaith dysgu cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth fel un o amodau’r Ysgoloriaeth.

An fanylion pellach, gweler y fanyleb isod a cysyllter â Dr Thora Tenbrink  t.tenbrink@bangor.ac.uk / 01248 382263.

 

Ysgoloriaeth PhD Cyfrwng Cymraeg: Modelu’r rhyngweithiad rhwng ewyn dyfrllyd a gwrthrychau solid

Prifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig ysgoloriaetyh ymchwil PhD ym maes Modelu Mathemategol o Strwythurau, Solidau a Llifyddion. 

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, gweler y fanyleb isod, a cysylltwch â’r goruchwyliwr Dr Tudur Davies (itd@aber.ac.uk/ 01970 622813).