Cyfleoedd Ymchwil

Cyfleoedd Ymchwil

Mae nifer o gyfleoedd ymchwil ar gael ym mhrifysgolion Cymru.

 

Ysgoloriaeth Ddoethurol: Cemeg Feddyginiaethol-Sut i ddatblygu therapïau am glefydau prion

Prifysgol Caerdydd

Dyddiad cau: 23 Mehefin 2019

 

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion cymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth uchod, a fydd yn asesu dull arloesol ar sut i ddatblygu therapïau ar gyfer clefydau prion trwy fanteisio ar dechnoleg newydd ym maes cemeg feddyginiaethol, sef techneg ‘Proteolysis Targeting Chimera, neu PROTAC’.

Croeso i chwi gysylltu a’r golurchwyliwr Yr Athro Simon Ward  wards10@caerdydd.ac.uk am fwy o wybodaeth a sgwrs anffurfiol am yr Ysgoloriaeth.  

Wele’r fanyleb a manylion am sut i wneud cais wrth glicio yma.    

 

 

Ysgoloriaeth PhD Cyfrwng Cymraeg

Ffermio digidol yng Nghymru: Troi gwastraff Amaeth yn gyfoeth

 Prifysgol Aberystwyth

Dyddiad cau: 26 Mehefin 2019

 

Disgrifiad o’r Prosiect

Mae diwydiant ffermio hynod lwyddiannus yng Nghymru o ran cynhyrchu cig a llaeth o safon uchel wedi’u cynhyrchu mewn modd cynaliadwy a moesol. Serch hynny, mae’r diwydiant yn dibynnu’n sylweddol ar gymorthdaliadau ac mae Brecsit yn fygythiad amlwg i ffermio yng Nghymru, beth bynnag fydd y canlyniad. Rhaid rywsut cynnal ffermio yn ein hardaloedd gwledig oherwydd eu bod yn cynrychioli conglfeini’r iaith Gymraeg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus ar y prosiect rhyngddisgyblaethol hwn yn gweithio o fewn IBERS a’r Adran Gyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth, ac yn manteisio o dîm profiadol o arolygwyr.

 

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â’r goruchwyliwr Manod Williams maw90@aber.ac.uk / 01970 622925 a gweler y fanyleb isod.

 

Sut i ymgeisio: Ymgeisiwch ar-lein gan ddefnyddio’r wybodaeth a roddir ar wefan y Brifysgol (https://www.aber.ac.uk/cy/postgrad/apply).