Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg

Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg, 1 Gorffennaf 2020 (Aberystwyth)

Cynhadledd rhyngddisgyblaethol blynyddol yw Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg y Coleg. Gwahoddir gwyddonwyr, dyniaethwyr a chymdeithasegwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt i fynychu’r digwyddiad, er mwyn rhannu ffrwyth eu hymchwil academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg a chwrdd ag ysgolheigion eraill.

Trefnir y gynhadledd fel rhan o raglen hyfforddi'r Coleg ar gyfer staff academaidd, myfyrwyr ôl-raddedig a chymrodyr ôl-ddoethuriaeth, ac anogir deiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn enwedig i fynychu a chyflwyno papurau ymchwil.

Prif bwrpas y gynhadledd yw i roi cyfle i’r genhedlaeth nesaf o academyddion Cymraeg eu hiaith i dorri eu dannedd ar gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa o gyfoedion. Gwahoddir darlithwyr mwy profiadol i fynychu’r digwyddiad hefyd, fel y gallant rannu eu harbenigedd gyda’r cyfranwyr a helpu ysgogi ysbryd o gydweithio rhyng-sefydliadol a thrawsbynciol.

Galwad am Bapurau

Gwahoddwn bawb sydd â diddordeb i gynnig cyflwyniad byr neu boster ymchwil.

Dylid anfon unrhyw gynigion ar gyfer papur / poster at Dylan Phillips – d.phillips@colegcymraeg.ac.uk – erbyn Dydd Llun, 16 Mawrth 2020.

Dylid cyfyngu cynigion i grynodeb o 300 gair.

Cofrestru

Estynnir croeso cynnes iawn i bawb i'r gynhadledd ac i wrando ar y papurau a'r posteri ymchwil.

Gofynnir i chi gofrestru ar gyfer y gynhadledd erbyn 17 Mehefin 2020 trwy lenwi a dychwelyd y ffurflen gofrestru isod.