Cynhadledd Ymchwil Rithiol

Cynhadledd Ymchwil Rithiol, 1 Gorffennaf 2020 (ar-lein)

Cynhadledd rhyngddisgyblaethol blynyddol yw Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg y Coleg. Gwahoddir gwyddonwyr, dyniaethwyr a chymdeithasegwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt i ddod ynghyd, er mwyn rhannu ffrwyth eu hymchwil academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg a chwrdd ag ysgolheigion eraill.

Trefnir y gynhadledd fel rhan o raglen hyfforddi'r Coleg ar gyfer staff academaidd, myfyrwyr ôl-raddedig a chymrodyr ôl-ddoethuriaeth, ac anogir deiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn enwedig i fynychu a chyflwyno papurau ymchwil.

Prif bwrpas y gynhadledd yw i roi cyfle i’r genhedlaeth nesaf o academyddion Cymraeg eu hiaith i dorri eu dannedd ar gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa o gyfoedion. Gwahoddir darlithwyr mwy profiadol i fynychu’r digwyddiad hefyd, fel y gallant rannu eu harbenigedd gyda’r cyfranwyr a helpu ysgogi ysbryd o gydweithio rhyng-sefydliadol a thrawsbynciol.

Gwybodaeth bellach

Estynnir croeso cynnes iawn i bawb i'r gynhadledd rithiol ac i wrando ar y papurau a'r posteri ymchwil.

I dderbyn gwybodaeth bellach a chael mynediad at yr holl ddeunydd sydd yn ymwneud â’r Gynhadledd Ymchwil, ewch i’r Porth Adnoddau.

Gallwch gofrestru trwy gwblhau’r ffurflen gofrestru yma