Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg

Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg

Cynhadledd rhyngddisgyblaethol blynyddol yw Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg y Coleg. Gwahoddir gwyddonwyr, dyniaethwyr a chymdeithasegwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt i fynychu’r digwyddiad, er mwyn rhannu ffrwyth eu hymchwil academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg a chwrdd ag ysgolheigion eraill.

Trefnir y gynhadledd fel rhan o raglen hyfforddi'r Coleg ar gyfer staff academaidd, myfyrwyr ôl-raddedig a chymrodyr ôl-ddoethuriaeth, ac anogir deiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn enwedig i fynychu a chyflwyno papurau ymchwil.

Prif bwrpas y gynhadledd yw i roi cyfle i’r genhedlaeth nesaf o academyddion Cymraeg eu hiaith i dorri eu dannedd ar gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa o gyfoedion. Gwahoddir darlithwyr mwy profiadol i fynychu’r digwyddiad hefyd, fel y gallant rannu eu harbenigedd gyda’r cyfranwyr a helpu ysgogi ysbryd o gydweithio rhyng-sefydliadol a thrawsbynciol.

Rhaglen - 30 Mehefin 2017

 

09:30 – Cyrraedd, cofrestru a choffi

10:00 – Sesiwn Papurau Ymchwil 1

  • Osian Elias, Prifysgol Aberystwyth: ‘Miliwn o siaradwyr: ymchwilio a llunio polisi iaith ymddygiadol’
  • Eilir Pryse, Prifysgol Abertawe: ‘Brasamcanu ymateb systemau stocastig: ymchwil yn y parth amledd’

11:00 – Coffi

11:30 - Sesiwn Papurau Ymchwil 2

  • Non Mererid Jones, Prifysgol Bangor: ‘Dylan-wad: O Milk Wood i’r Wenallt
  • Rhidian Thomas, Prifysgol Caerdydd: ‘Effaith tymheredd ar allu pysgod estron i nofio, a’u rhyngweithiadau â physgod cynhenid’
  • Meilyr Powel, Prifysgol Abertawe: ‘ “Beth os mai hon yw Armagedon?” Ffurfio diwylliant rhyfel Cymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf’

13:00 – Cinio

14:00 – Gwerddon

14:15 – Sesiwn Posteri Ymchwil

15:00 - Sesiwn Papurau Ymchwil 3

  • David Callander, Prifysgol Caergrawnt: ‘Rhyngdestunoldeb yn yr Oesoedd Canol Cynnar: Armes Prydein Vawr a Vita Alfredi Asser’
  • Dr Elin Walker Jones, Mared Davies, Ceri Hughes, a Leusa Parry, Prifysgol Bangor: ‘Defnyddio SAFMEDS i ddysgu termau Cymraeg mewn Gwyddor Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol (ABA) i fyfyrwyr’

16:00 – Diweddglo, coffi a gadael

Cofrestru

Estynnir croeso cynnes iawn i bawb i'r gynhadledd ac i wrando ar y papurau a'r posteri ymchwil.

Gofynnir i chi gofrestru ar gyfer y gynhadledd erbyn 5 Mehefin 2017 trwy lenwi a dychwelyd y ffurflen gofrestru isod.