Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg

Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg, 3 Gorffennaf

Cynhadledd rhyngddisgyblaethol blynyddol yw Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg y Coleg. Gwahoddir gwyddonwyr, dyniaethwyr a chymdeithasegwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt i fynychu’r digwyddiad, er mwyn rhannu ffrwyth eu hymchwil academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg a chwrdd ag ysgolheigion eraill.

Trefnir y gynhadledd fel rhan o raglen hyfforddi'r Coleg ar gyfer staff academaidd, myfyrwyr ôl-raddedig a chymrodyr ôl-ddoethuriaeth, ac anogir deiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn enwedig i fynychu a chyflwyno papurau ymchwil.

Prif bwrpas y gynhadledd yw i roi cyfle i’r genhedlaeth nesaf o academyddion Cymraeg eu hiaith i dorri eu dannedd ar gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa o gyfoedion. Gwahoddir darlithwyr mwy profiadol i fynychu’r digwyddiad hefyd, fel y gallant rannu eu harbenigedd gyda’r cyfranwyr a helpu ysgogi ysbryd o gydweithio rhyng-sefydliadol a thrawsbynciol.

Rhaglen - 3 Gorffennaf 2019

 

09:30 – Cyrraedd a choffi

10:00 – Sesiwn Papurau Ymchwil 1

  • Dr Gethin Matthews, Prifysgol Abertawe: ‘Disgrifiadau o ymladd ac erchyllterau yn llythyrau Milwyr Cymreig o Ryfel Cartref America a’r Rhyfel Mawr’
  • Megan Morgans, Prifysgol Caerdydd: ‘Gweld llais a chlywed llun?: Y berthynas rhwng darlun, geiriau a darllenydd mewn cylchgronau i blant yn y Gymraeg (1892-1930)’

11:00 – Coffi

11:30 - Sesiwn Papurau Ymchwil 2

  • Dewi Alter, Prifysgol Caerdydd: ‘Drych y Prif Oesoedd a chof cenedlaethol’
  • Gareth Bonello, Prifysgol De Cymru: ‘Deialogau Diwylliannol Cymreig a Khasi: Adeiladu cydweithrediad cerddorol’
  • Chelsea Barton, Prifysgol Bangor: ‘Steil rhiantu, ymlyniad, a gwytnwch’

13:00 – Cinio

14:00 – Sesiwn Posteri Ymchwil

14:45 - Sesiwn Papurau Ymchwil 3

  • Rhodri Evans, Prifysgol Aberystwyth: ‘Dinoethi Symbolaidd? Tactegau, diwylliant poblogaidd ac Arwisgiad Tywysog Cymru, 1969’
  • Huw Davies, Prifysgol Caerdydd, ‘Brechfa 1841 -1911: Cymuned, Gwrthdaro, Diwylliant a Dosbarth’
  • Dr Awel Vaughan-Evans, Prifysgol Bangoe: ‘Gwerthuso effeithiolrwydd logo’r iaith Gymraeg fel ciw ‘dewis iaith’ ’

16:15 – Diweddglo, coffi a gadael

Cofrestru

Estynnir croeso cynnes iawn i bawb i'r gynhadledd ac i wrando ar y papurau a'r posteri ymchwil.

Gofynnir i chi gofrestru ar gyfer y gynhadledd erbyn 14 Mehefin 2019 trwy lenwi a dychwelyd y ffurflen gofrestru isod.