Llysgenhadon Ôl-radd

Eleni, am y tro cyntaf mae'r Coleg wedi penodi saith llysgennad ar gyfer cynllun newydd, gyda'r nod o ddatblygu ymdeimlad o gymuned ôl-radd.
Byddant yn cyd-weithio'n bennaf gyda dau o swyddogion y Coleg; Lois, Swyddog Datblygu Ymchwil a Hyfforddiant, ac Elliw, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu.  Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, bydd y Llysgenhadon yn cyfrannu podlediadau i 'Sŵn y Stiwdants', creu blog/flog am fywyd myfyriwr ôl-radd a chodi ymwybyddiaeth o’r Rhaglen Sgiliau Ymchwil. Byddant hefyd yn cyflwyno erthygl i Gwerddon fach yn ystod eu blwyddyn fel llysgennad.

I glywed y diweddaraf, dilynwch ein cyfrif Trydar @olraddccc ac ymunwch a'r Gymuned Ôl-radd.

Elliw Dafydd, Prifysgol Bangor

MA Hanes Cymru

darllen mwy…

Elain Rhys, Prifysgol Bangor

MRes-Astudiaethau o drefniannau gwerin lleisiol Grace Williams (1906-77)

darllen mwy…

Cara Rogers, Prifysgol Caerdydd

MScEcon Welsh Government and Politics

darllen mwy…

Rhodri Llŷr Evans, Prifysgol Manceinion

PhD Cemeg- FAUST (Foldamers As Unnatural Signal Transducers)

darllen mwy…

Cadi Williams, Prifysgol Bangor

PhD Cerdd – diffinio hunaniaeth greadigolac artistig y Cymry Cymraeg ym myd adloniant Cymru yn ystod yr hanner canrif ddiwethaf.

darllen mwy…

Seren, Prifysgol Bangor

PhD: Llwyth gwaith a risg anafiadau rygbi’r undeb

darllen mwy…

Meilyr Jones, Prifysgol Met Caerdydd

PhD: Astudiaeth feirniadol o ddefnydd y Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol chwaraeon

darllen mwy…