Llambed - Hydref 11 - 12, 2017

Llambed - Hydref 11 - 12, 2017

Diwrnod 1

  • ‘Cyflwyniad i Ymchwil’ - Dr Elin Royles
  • ‘Rheoli’ch Goruchwyliwr’ - Nia Gwynn Meacher a Osian Elias
  • ‘Rheoli Amser a Phwysau Gwaith’ - Mari Ellis Roberts
  • 'Paratoi Cais Ymchwil' - Dr Anwen Jones

Diwrnod 2

  • ‘Cynllunio a Chyflwyno Posteri Ymchwil’ - Dr Hywel Griffiths
  • ‘Dulliau Ymchwil yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau’  -  Yr Athro Rhys Jones
  • ‘Dulliau Ymchwil yn y Gwyddorau’  -  Dr Huw Morgan
  • ‘Dod o hyd i Wybodaeth  - Dechrau Arni (Catalogau Llyfrgell, Cyfnodolion Electronig, Traethodau Hir a Thraethodau Ymchwil )’ - Mairwen Owen
  • ‘Cynllunio, Trefnu a Rheoli eich Ymchwil’ - Dr Ffion Llewelyn