Llambed 17-18 Hydref 2018

Llambed 17-18 Hydref 2018

Diwrnod 1

  • ‘Cyflwyniad i Ymchwil’ - Dr Anwen Elias
  • ‘Rheoli’ch Goruchwyliwr’ - Nia Gwynn Meacher a Sioned Llywelyn
  • ‘Rheoli Amser a Phwysau Gwaith’ - Mari Ellis Roberts
  • 'Paratoi Cais Ymchwil' - Dr Anwen Jones

Diwrnod 2

  • ‘Cynllunio a Chyflwyno Posteri Ymchwil’ - Dr Hywel Griffiths
  • ‘Dulliau Ymchwil' - Dr Andrew James Davies
  • ‘Dod o hyd i Wybodaeth  - Dechrau Arni (Catalogau Llyfrgell, Cyfnodolion Electronig, Traethodau Hir a Thraethodau Ymchwil )’ - Mairwen Owen
  • ‘Cynllunio, Trefnu a Rheoli eich Ymchwil’ - Dr Ffion Llewelyn