Bangor- Ionawr 18 - 19, 2017

Bangor- Ionawr 18 - 19, 2017

Diwrnod 1

  • ‘Cynllunio a Hyrwyddo Gyrfa ’  -  Dewi Wyn Jones
  • ‘Denu Grantiau Ymchwil ‘ -  Dr Nerys Fuller-Love
  • ‘Paratoi at y Viva ‘ -  Yr Athro Deri Tomos
  • ‘Yr Ymchwilydd Mentrus: Adnabod eich Sgiliau’ -  Kelly Young

 

Diwrnod 2

  • ‘Paratoi CV / Cais Effeithiol am Swydd ’ – Dewi Wyn Jones
  • ‘Cyfathrebu Effeithiol a Rhwydweithio: Chwilio am Swyddi’  -  Dewi Wyn Jones
  • ‘Gwneud y Mwyaf o'r Wefan: Linked-In’  -  Mari Roberts
  • ‘Grym Cyfryngau Cymdeithasol’  -  Mari Roberts

Ffurflenni Cofrestru a Gwybodaeth