Bangor- Ionawr 23 - 24, 2019

Bangor- Ionawr 23 - 24, 2019

Diwrnod 1

  • ‘Cynllunio a Hyrwyddo Gyrfa ’  -  i'w gadarnhau
  • ‘Cyfathrebu Effeithiol a Chwilio am Swyddi’ - Sian Furlong-Davies
  • ‘Paratoi CV / Cais Effeithiol am Swydd ’ – i'w gadarnhau
  • ‘Yr Ymchwilydd Mentrus: Adnabod eich Sgiliau’ -  Kelly Young

 

Diwrnod 2

  • ‘Paratoi at y Viva ‘ -  Yr Athro Deri Tomos
  • ‘Denu Grantiau Ymchwil ‘ -  Dr Nerys Fuller-Love
  • ‘Defnyddio Linked-in a’r Cyfryngau Cymdeithasol’  -  Mari Price
  • ‘Sgiliau Cyflogadwyedd Digidol a Rhwydweithio Effeithiol’  -  Mari Price