Bangor- 22-23 Ionawr 2020

Bangor- 22-23 Ionawr 2020

•             Cynllunio a hyrwyddo gyrfa - Sian Furlong-Davies

•             Paratoi CV / cais effeithiol am swydd - Sian Furlong-Davies

•             Cyfathrebu effeithiol – mewn cyfweliadau a thu hwnt - Sian Furlong-Davies  

•             Yr Ymchwilydd Mentrus: Adnabod eich Sgiliau - Kelly Young

•             Paratoi at y Viva - Yr Athro Deri Tomos

•             Denu grantiau ymchwil - Dr Nerys Fuller-Love

•             Sgiliau Cyflogadwyedd Digidol a Rhwydweithio Effeithiol - Elinor Churchill

•             Defnyddio LinkedIn a’r Cyfryngau Cymdeithasol - Elinor Churchill