Bangor- Ionawr 22 - 23, 2020

Bangor- Ionawr 22 - 23, 2020

•             Yr Ymchwilydd Mentrus: Adnabod eich Sgiliau 

•             Cynllunio a hyrwyddo gyrfa 

•             Paratoi CV / cais effeithiol am swydd 

•             Cyfathrebu effeithiol – mewn cyfweliadau a thu hwnt  

•             Paratoi at y Viva 

•             Denu grantiau ymchwil

•             Sgiliau Cyflogadwyedd Digidol a Rhwydweithio Effeithiol

•             Defnyddio LinkedIn a’r Cyfryngau Cymdeithasol