Met Caerdydd- 6 Chwefror 2020

Met Caerdydd- 6 Chwefror 2020

Cwrs Sgiliau Addysgu ar gyfer Myfyrwyr Ôl-radd

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw fyfyrwyr ôl-radd sy'n cyflawni rhywfaint o ddyletswyddau addysgu tra'n astudio ar gyfer gradd Meistr neu PhD.

Bydd y cwrs yn ymdrin â’r canlynol:

  • Gwybodaeth broffesiynol - datblygu eich gwybodaeth am y pwnc y byddwch yn ei ddysgu;
  • Gwybodaeth fethodolegol - cyflwyniad i theorïau sy'n sail i ddysgu (arddulliau dysgu) ac arferion addysgu;
  • Sgiliau dynameg grŵp penodol - dynameg grŵp, strategaethau ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd;
  • Gwybodaeth sefydliadol - safonau a rheoliadau, rheolau ac arferion, normau a gwerthoedd.

Mae'r cwrs hwn wedi'i drefnu fel rhan o Rhaglen Sgiliau Ymchwil cenedlaethol y Coleg ar gyfer 2019/20.