Caerdydd - Rhagfyr 13 - 14, 2017

Caerdydd - Rhagfyr 13 - 14, 2017

Diwrnod 1

 

  • ‘Ysgrifennu Academaidd’  -   Dr Dylan Foster Evans
  • ‘Defnyddio MSWord’  -  Mike Ebbsworth
  • ‘Defnyddio MSPowerpoint’  -  Mike Ebbsworth
  • ‘Sesiwn 1 i 1 ar Sgiliau Ysgrifennu’ – Dr Angharad Watkins
  • ‘Sgiliau llunio erthygl ymchwil fer’ – Dylan Iorwerth

 

Diwrnod 2

 

  • ‘Ymchwil a Chyhoeddi’  –  Dr Siwan Rosser a Dr Siân Griffiths
  • ‘Methodoleg Dyfynnu a Chyfeirio at Ffynonellau / Defnyddio Endnote’ – Helen Price Saunders a Matthew Davies
  • ‘Hawlfraint ac Eiddo Deallusol’ –  Dr Dafydd Tudur
  • ‘Yr Ymchwilydd Meintiol’ – Dr Dafydd Trystan
  • 'Cyrchu a deall archifau'- Alan Vaughan Williams

Ffurflenni Cofrestru a Gwybodaeth