Bangor- Tachwedd 14 - 15, 2018

Bangor- Tachwedd 14 - 15, 2018

Diwrnod 1

  • ‘Cyfieithu, Trawsieithu a Rheoli Termau’  -  Delyth Prys
  • ‘Defnyddio Arfau Iaith Cyfrifiadurol’  -  Dr Llion Jones
  • ‘Rhoi graen ar eich gwaith (Sgiliau Astudio)’ -  Dr Leila Salisbury
  • ‘Cydweithio ar gyfer Ymchwilwyr’  -  Dr Gwawr Ifan

 

Diwrnod 2

  • ‘Dod o hyd i Wybodaeth - Dysgu Rhagor (Chwilio’r We a Chronfeydd Data Llyfryddol)’ -   Mairwen Owen
  • ‘Methodoleg Dyfynnu a Chyfeirio at Ffynonellau / Defnyddio Endnote/Mendeley/Refworks’  -  Mairwen Owen a Bethan Hall
  • ‘Paratoi a Chyflwyno Papur Cynhadledd’  -  Yr Athro Owain ap Gwilym
  • ‘Cyfrannu at Waith Tîm’  -  Nia Gwynn Meacher