Bangor- Tachwedd 13 - 14, 2019

Bangor- Tachwedd 13 - 14, 2019

  • Cyfieithu, trawsieithu a rheoli termau 
  • Cymraeg ar y Cyfrifiadur 
  • Rhoi Graen ar eich Gwaith (Sgiliau Astudio)
  • Cydweithio ar gyfer ymchwilwyr 
  • Dod o hyd i wybodaeth - dysgu rhagor (chwilio’r we a chronfeydd data llyfryddol)
  • Methodoleg Dyfynnu a Chyfeirio at Ffynonellau / Defnyddio Endnote/Mendeley/Refworks  
  • Paratoi a chyflwyno papur cynhadledd 
  • Cyfrannu at waith tîm