Ysgoloriaethau Ymchwil

CYNLLUN YSGOLORIAETHAU YMCHWIL

Mae'r Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil yn noddi myfyrwyr i astudio tuag at ddoethuriaeth. Nod y cynllun yw atgyfnerthu nod strategol y Coleg o ‘hyrwyddo a datblygu ysgolheictod, ymchwil a chyhoeddi drwy gyfrwng y Gymraeg’ a meithrin ymchwilwyr o’r radd flaenaf.  

Dyfernir hyd at ddeg ysgoloriaeth bob blwyddyn sy'n ddyfarniadau tair blynedd.  

Y dyddiad cau ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24 yw 30 Ionawr 2023 ac mae'r ffurflen gais a chopi o amodau a thelerau'r cynllun isod.

I glywed y diweddaraf, dilynwch ein cyfrif Trydar @olraddccc ac ymunwch a'r Gymuned Ôl-radd.

DEILIAID YSGOLORIAETHAU YMCHWIL

Mae deiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn derbyn nawdd am dair blynedd sy’n gyfwerth ag ysgoloriaethau ôl-raddedig Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK). Am wybodaeth lawn am yr unigolion sydd wedi derbyn ysgoloriaeth ymchwil, gwelwch y rhestr isod.

Ffiltro yn ôl Maes:

Alpha Evans

Hanes a Chymraeg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Carwyn Hughes

Fferylliaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Charles Roberts

Hanes, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Ben Walkling

Daearyddiaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Catrin Mair Llwyd

Gwaith Ieuenctid, Addysg, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Llinos Stone

Cymraeg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Marjorie Thomas

Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Elain Rhys Jones

Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Mari Fflur Davies

Biofeddygaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Llinos Honeybun

Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Mari Davies

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Elen Bonner

Astudiaethau Busnes / Gwyddorau Cymdeithasol , Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Megan Morgans

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Gwion John Williams

Addysg/Seicoleg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Becca Roberts

Milfeddygaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Alanna Thomas

Biofeddygaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dewi Thomas

Meddygaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Meilyr Jones

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Samuel Southall

Astudiaethau Busnes, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Sam Parry

Astudiaethau Busnes, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Demi John

Troseddeg, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Marc Williams

Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Gwenan Gibbard

Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Owain Beynon

Cemeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Dione Rose

Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Lois Nash

Y Gyfraith, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Meinir Olwen Williams

Ieithyddiaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Seren Lois Evans

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Hanna Elan Thomas

Seicoleg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Owain Rhys Lewis

Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Cennydd Owen Jones

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Sian Eynon-Jones

Gwaith Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Andy Owen

Ieithyddiaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Derith Rhisiart

Seicoleg, Prifysgol Met Caerdydd
Darllen Mwy

Catrin Bradley

Celf a Dylunio, Prifysgol Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Bedwyr ab Ion Thomas

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Rebecca Lavis

Ieithoedd Modern, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Daniel Stevens

Cymraeg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Liam Edwards

Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Catrin Roberts

Bydwreigiaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Morgan Dafydd

Addysg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Rhianwen Daniel

Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Hywel Turner Evans

Ffiseg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Llŷr Dafydd Humphries

Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Luke Roberts

Meddygaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Wyn Mason

Cymraeg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Heddwen Daniel

Troseddeg, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Gwennant Mai Evans

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

David Parry

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Rebecca Evans

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Ianto Gruffydd

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Rhonwen Lewis

Therapi Iaith a Lleferydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Lucy Hale

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Arwel Tomos Williams

Seicoleg/Cymraeg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Rhodri Rhys Thomas

Astudiaethau Crefyddol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy