Ysgoloriaethau Ymchwil

CYNLLUN YSGOLORIAETHAU YMCHWIL

Mae'r Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil yn noddi myfyrwyr i astudio tuag at ddoethuriaeth. Nod y cynllun yw atgyfnerthu nod strategol y Coleg o ‘hyrwyddo a datblygu ysgolheictod, ymchwil a chyhoeddi drwy gyfrwng y Gymraeg’ a meithrin ymchwilwyr o’r radd flaenaf.  Dyfernir hyd at ddeg ysgoloriaeth bob blwyddyn sy'n ddyfarniadau tair blynedd.  

Y dyddiad cau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 yw 31 Ionawr 2020 ac mae'r ffurflen gais a chopi o amodau a thelerau'r cynllun isod.

DEILIAID YSGOLORIAETHAU YMCHWIL

Mae deiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn derbyn nawdd am dair blynedd sy’n gyfwerth ag ysgoloriaethau ôl-raddedig Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK). Am wybodaeth lawn am yr unigolion sydd wedi derbyn ysgoloriaeth ymchwil, gwelwch y rhestr isod.

Ffiltro yn ôl Maes:

Hanna Binks

Addysg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Shan Wynn Lloyd-Williams

Addysg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Owain Rhys James

Peirianneg, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Garmon Dafydd Iago

Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Rhianwen Daniel

Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Gwenno Elin Griffith

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Hywel Turner Evans

Ffiseg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Llŷr Dafydd Humphries

Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Luke Roberts

Meddygaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Wyn Mason

Cymraeg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Megan Morgans

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Heddwen Daniel

Troseddeg, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Gwennant Mai Evans

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

David Parry

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Rebecca Evans

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Gruffydd Jones

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Gareth Bonello

Cerddoriaeth, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Ianto Gruffydd

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Ceri Ellis

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Gwydion Jones

Daearyddiaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Kathy Griffiths

Y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Matthew Rees

Gwleidyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Ashley Beard

Addysg, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Rhonwen Lewis

Therapi Iaith a Lleferydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Laura Beth Davies

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Anys Myfanwy Wood

Hanes, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Elin Harding Williams

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Lucy Hale

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Rhys Jones

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Rhidian Thomas

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Ifan Jams

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Cai Ladd

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Jason Williams

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Osian Elias

Daearyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Meilyr Rhys Powel

Hanes, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Arwel Tomos Williams

Seicoleg/Cymraeg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Sara Orwig

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Miriam Elin Jones

Cymraeg, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Ben Screen

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Aneirin Karadog

Cymraeg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Deian ap Rhisiart

Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Siôn Jones

Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Kyle Jones

Meddygaeth/Seicoleg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Sioned Llywelyn

Daearyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Claire Griffith-Mcgeever

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Lowri Edwards

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Lana Evans

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Rhodri Rhys Thomas

Astudiaethau Crefyddol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy