Ysgoloriaethau Ymchwil

CYNLLUN YSGOLORIAETHAU YMCHWIL

Mae'r Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil yn noddi myfyrwyr i astudio tuag at ddoethuriaeth. Nod y cynllun yw atgyfnerthu nod strategol y Coleg o ‘hyrwyddo a datblygu ysgolheictod, ymchwil a chyhoeddi drwy gyfrwng y Gymraeg’ a meithrin ymchwilwyr o’r radd flaenaf.  Dyfernir hyd at ddeg ysgoloriaeth bob blwyddyn sy'n ddyfarniadau tair blynedd.  

Y dyddiad cau ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 yw 1 Chwefror 2018 ac mae'r ffurflen gais isod.

Dylid postio'r ffurflen gais wedi eu cwblhau at:

Dr Dylan Phillips
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Y Llwyfan
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EQ

DEILIAID YSGOLORIAETHAU YMCHWIL

Mae deiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn derbyn nawdd am dair blynedd sy’n gyfwerth ag ysgoloriaethau ôl-raddedig Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK). Am wybodaeth lawn am yr unigolion sydd wedi derbyn ysgoloriaeth ymchwil, gwelwch y rhestr isod.

Ffiltro yn ôl Maes:

Laura Beth Davies

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Anys Myfanwy Wood

Hanes, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Elin Harding Williams

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Lucy Hale

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Sioned Haf

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Rhys Jones

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Rhidian Thomas

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Ifan Jams

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Cai Ladd

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Jason Williams

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Christopher Nettle

Peirianneg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Daniel Roberts

Peirianneg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Osian Elias

Daearyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Hanna Binks

Addysg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Meilyr Rhys Powel

Hanes, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Arwel Tomos Williams

Seicoleg/Cymraeg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Sara Orwig

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Miriam Elin Jones

Cymraeg, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Ben Screen

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Aneirin Karadog

Cymraeg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Aled Morgan Hughes

Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Matthew Rees

Gwleidyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Deian ap Rhisiart

Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Siôn Jones

Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Sioned Williams

Gwyddorau Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Kathy Griffiths

Y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Ceri Ellis

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Kyle Jones

Meddygaeth/Seicoleg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Gwydion Jones

Daearyddiaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Sioned Llywelyn

Daearyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Claire Griffith-Mcgeever

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Lowri Edwards

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Lana Evans

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Rhodri Rhys Thomas

Astudiaethau Crefyddol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Ashley Beard

Addysg, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy